Izjava o sigurnosti podataka

Korišćenje internet prodaje i dostupnost

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje privrednog društva STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, na području Republike Srbije, odnosno web domena com.

Usluge internet prodaje dostupne su na internet stranicama www.stamevski.com, u daljem tekstu web sajt.

Kupovina putem internet prodavnice, može se koristiti  bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje Internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će obezbediti najbolju ponudu usluga. Pristup na internet stranice STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA. Internet prodavnice ponekad može biti otežan ili nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti. STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA će u najkraćem roku otkloniti razloge za ograničeni pristup stranicama Internet prodavnice.

 Obaveza zaštite poverljivih podataka o transakciji

STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA obvezuje se da će čuvati anonimnost (privatnost) svih registrovanih Kupaca/Potrošača.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica,Banca Intesa. ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni zaposlenima STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, te neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite
privatnosti.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA.