Uslovi korišćenja – zaštita ličnih podataka

Stamevski d.o.o. Stara Pazova će kao Prodavac, podatke koje ovim putem dostavite, koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama i ponudama Prodavca od strane ovlašćenih lica drugih poslovnih subjekata. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima van ciljeva ovde date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu info@stamevski.com ili preporučenom poštom, opoziv date saglasnosti na adresu Stamevski d.o.o. Karađorđeva 9, 22300 Stara Pazova.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uslovima korišćenja datih podataka i dajem saglasnost za obradu istih od strane Stamevski d.o.o. Stara Pazova.