Uslovi korišćenja – zaštita ličnih podataka

Korišćenje internet prodaje i dostupnost

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje privrednog društva STAMEVSKI D.O.O. STARA PAZOVA, na području Republike Srbije, odnosno web domena com.

Usluge internet prodaje dostupne su na internet stranicama www.stamevski.com, u daljem tekstu web sajt.

Kupovina putem internet prodavnice, može se koristiti  bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje Internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici.

 

Uslovi korišćenja zaštita ličnih podataka

STAMEVSKI D.O.O. obavezuje se da će čuvati privatnost podatka svih registrovanih Kupaca/Potrošača. Prikupljaju se samo neophodne , osnovne informacije potrebne za poslovanje, izvršenje zaključenog posla I informisanje korisnika u skladu sa dobrom poslovnom praksom , u cilju pružanja kvalitetnije usluge I u svrhe pravovremenog obaveštavanja o akcijama I ponudama .

Svi podaci o Kupcima / Potrošačima se strogo čuvaju I dostupni su samo zaposlanima koji su potrebni za obavljanje posla u skladu sa internim procedurama.

U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu info@stamevski.com ili preporučenom poštom, opoziv date saglasnosti na adresu STAMEVSKI DOO STARA PAZOVA, Karađorđeva 9, 22300 Stara Pazova.

Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem online prodavnice možete nam pisati na e-mail: info@stamevski.com